GDPR - Ochrana osobních údajů
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je administrátor drsnyzivot.eu (dále jen "správce").

Kontaktní údaje na správce:
Email: drsnyzivoteu@gmail.com

Evidované osobní údaje k registraci na portálu
K registraci evidujeme tyto osobní údaje povinně:

přezdívku, email
Volitelně (nepovinně) pak:

titul, datum narození, profilové foto
Evidované osobní údaje u diskuze
V případě zadání evidujeme u diskuze Jméno, není-li vložena přezdívka, a volitelně email.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kliknutím na „dokončit registraci“ nebo "odeslat příspěvek" u diskuze, uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení i s obchodními podmínkami dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené osobní údaje organizačního charakteru je nutné zpracovat pro odbavení registrace, pokud k němu mezi zákazníkem a portálem dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje a je plně v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení – zpracování je nezbytné v rámci obchodní činnosti prodávajícího.

Zabezpečení a archivace dat
Všechny tyto výše uvedené údaje jsou zabezpečeny na serveru externí firmy s vysokou úrovni zabezpečení, datová komunikace probíhá pomocí šifrování a dostupnost databáze je serverem omezena pouze na konkrétní umístění naší kanceláře a zpřístupněna pouze našim proškoleným pracovníkům na základě autorizace. Správce osobní údaje uchovává pouze v nezbytně nutném rozsahu a době nezbytně nutné a budou použity jen pro nutné úkony s tímto spojené.

Právo na výmaz
Na žádost uživatele (např. emailem, písemně nebo telefonicky) budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

V případě zájmu o odstranění osobních údajů, lze kontaktovat správce s touto žádostí na výše uvedené adrese, e-mailu: drsnyzivoteu@gmail.com. Osobní údaje budou neprodleně odstraněny.

Další zpracovatelé osobních údajů
V případě registrace na portále www.drsnyzivot.eu nebo komentáře v diskuzi na www.drsnyzivot.eu nejsou osobní data předávány žádným třetím stranám.

Vnitřní předpisy
Správce osobních údajů se zavazuje vydáním vlastního vnitřního předpisu zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníka, jsou řádně poučeni o zásadách nakládání s osobními údaji, o zachování mlčenlivosti a o přijatých vnitřních bezpečnostních a organizačních opatřeních v souladu s Nařízením.

Uchování a archivace dat
Data uchováváme po dobu 5 let. Google Analytics uchovává údaje o návštěvníkovi po dobu 26 měsíců.

Práva
Zákazník bere na vědomí, že podle nařízení má:

právo na potvrzení o zpracování osobních údajů
právo na veškeré informace, které o zákazníkovi evidujeme
právo na aktualizaci nebo opravu
právo na výmaz
právo na omezení zpracování
právo na přenos
právo vznést námitku proti zpracování
právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů